Print this page


Årsmøte 02. mars 2015

Velkommen til årsmøte
Mandag 02. mars 2015 kl 19:00 på FredshusetSaksliste:
Vanlige årsmøtesaker
Årsberetning 2014
Årsregnskap 2014
Budsjett 2015
Saker fra styret
- Endring av vedtekter
- Korpstur 2016
Innkomne saker
Valg

Dersom noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må de være styret i hende senest en uke før møtet, ref vedtektenes § 11, d

Risør skolemusikkorps
Therese Slangsvold
Styreleder

Årsmøte Skolemusikkens Venner
Saksliste:
Vanlige årsmøtesaker
Årsberetning 2014
Årsregnskap 2014
Budsjett 2015
Saker fra styret
- Endring av vedtekter
Valg

Dersom noen har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må de være styret i hende senest en uke før møtet, ref vedtektenes § 11, d

Skolemusikkens venner
Gunn Heidi Stø
Styreleder
 
Get Adobe Reader Read file
 Dokumeter til årsmøtet skolemusikken 2015


Get Adobe Reader Read file
 Dokumenter RSMK venner